Polityka prywatności oraz polityka cookies

Polityki Cookies

Właściciel i autor bloga mampisane.pl Patrycja Langer przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu.

Niniejsze zasady mają zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, które korzystają z serwisu działającego pod adresem www.mampisane.pl, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww serwisu, osób zainteresowanych kontaktem z autorką bloga mampisane.pl, Patrycją Langer, w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Patrycja Langer.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Patrycja Langer w celu obsługi klientów, a w szczególności
  • świadczenia dostępnych za pośrednictwem serwisu usług,
  • marketingu usług świadczonych przez Patrycję Langer,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  • przesyłania przez Patrycja Langer na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – biuletynu (newsletter), jeśli takowy zostanie stworzony,
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu,
  • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu,
  • dostosowania serwisu do potrzeb ww. osób,
 3. Patrycja Langer zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Informacje dotyczące osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody osoby korzystającej z serwisu.
 5. Dane dotyczące osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 6. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na patrycja@mampisane.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”
 7. Nasz serwis informuje, że z momentem połączenia się przez osobę fizyczną z serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z naszym serwisem. Patrycja Langer informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego osoby fizycznej korzystającej z serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności osoby fizycznej w serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 8. Patrycja Langer wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:
  • dostosowanie serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 9. Niektóre podstrony serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 10. Nasz serwis może zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu Klienta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 11. Klient może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Zmianę ustawień dla poszczególnych przegladarek, opisano na stronach:
 12. Więcej informacji o plikach cookie znajdziecie Państwo pod adresem wszystkoociasteczkach.pl
 13. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 14. Patrycja Langer oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Patrycja Langer na konto e-mail: mampisanepl@gmail.com.
 15. Jednocześnie Patrycja Langer oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 16. Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów wyłącznie w związku z korzystaniem ze serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z serwisu.

Polityka prywatności

 1. Administratorką bloga osobistego o nazwie Mam Pisane, dostępnego pod adresem mampisane.pl, jest Patrycja Langer. Z administratorką można skontaktować się pod adresem mampisanepl@gmail.com
 2. Blog funkcjonuje na platformie WordPress.
 3. Blog wykorzystuje bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
 4. Czytelnicy bloga przekazują swoje dane osobowe (podpis, adres e-mail, adres IP) dobrowolnie w momencie dodania komentarza przez system Disqus. Na blogu widoczne dla innych użytkowników są treść komentarza oraz podpis. Adres e-mail oraz adres IP pozostają niejawne.
 5.  Wyżej wymienione dane są przechowywane na chronionym hasłem koncie w serwisie Disqus oraz wykorzystywane przez administratorkę bloga wyłącznie w celu obsługi komentarzy.
 6. Polityka prywatności systemu Disqus dostępna jest pod poniższym linkiem: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.
 7. Czytelnicy bloga mają prawo dostępu do swoich danych, prawo ich zmiany lub usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z ich przetwarzaniem przez administratorkę.

Przydatne informacje:

→ Więcej informacji o plikach cookie
→ Polityka prywatności serwisu Google
→ Polityka prywatności serwisu Facebook
→ Polityka prywatności serwisu Twitter
→ Polityka prywatności serwisu Disqus